Preguntes DOUE

2014-10-21 09:00
Preguntes parlamentàries del DOUE

Disposicions d'avui: rss twitter facebook slideshare

Descriptors: Administració electrònica
Disposició: Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se establecen las condiciones técnicas normalizadas del punto general de entrada de facturas electrónicas.
Diari: Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 255 de 21-10-2014
Text complet: https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/21/pdfs/BOE-A-2014-10660.pdf

 © 2006 en endavant: Biblioteca del Departament de Salut

 

Retorna
Per a qualsevol comentari, suggeriment o queixa sobre aquest espai
podeu enviar un missatge de correu electrònic a biblioteca.salut@gencat.cat