Notícies d'actualitat

 

La Biblioteca de Ciències de la Salut us informa que, amb motiu de la reforma de la llei de propietat intel·lectual recentment publicada, el servei setmanal de selecció de notícies romandrà ta ncat tempora lment.

 

 DSI A ddiccion s  
Dependència de l'alcohol, drogues, tabac i altres pràctiques més enllà del control voluntari.

 

DSI Atenció primària i hospitalària  
Gestió i prestació de serveis, i professionals en l'atenció primària i hospitalària.

 

DSI Farmàcia 
Gestió i prestació farmacèutica, medicaments i productes sanitaris.

 

DSI Gestió, administració sanitària i recerca 
Planificació, gestió i avaluació de serveis sanitaris. Recerca i formació.

 

DSI Protecció de la salut 
Riscos de l'entorn que afecten la salut de les persones (higiene i seguretat alimentària, salut ambiental).

 

DSI Salut pública 
Epidemiologia, medicina preventiva, incidència, control i prevenció de la sida, i promoció de la salut (malalties cròniques, alimentació i nutrició, salut maternoinfantil).

 

Per a qualsevol comentari, suggeriment o queixa sobre aquest espai
podeu enviar un missatge de correu electrònic a biblioteca.salut@gencat.cat