Guia de recomanacions per a la prevenció sobre drogues en l'àmbit universitari

Guia de recomanacions per a la prevenció sobre drogues en l'àmbit universitari

Estudiants universitaris - Consum de drogues

Guia de recomanacions per a la prevenció sobre drogues en l'àmbit universitari [fullet]. -- Barcelona : Subdirecció General de Drogodependències, 2016 
Localització: En línia 
 

 

Per a qualsevol comentari, suggeriment o queixa sobre aquest espai
podeu enviar un missatge de correu electrònic a biblioteca.salut@gencat.cat